Keyrail

Keyrail was tot 1 juli 2015 de exploitant van de Betuweroute, de spoorlijn van de Rotterdamse haven naar de Duitse grens. Na deze datum zijn de taken van Keyrail overgedragen aan ProRail. Als ketenregisseur hield Keyrail toezicht op het hele goederenproces, van het begin tot het einde. De klant stond daarbij centraal.

 

Daarnaast was zij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 174km lange Betuwelijn, de capaciteitsverdeling en verkeersleiding en het stimuleren van het gebruik van spoorvervoer. Met Inspiratie hielp Keyrail vanaf 2013 met het concretiseren en visualiseren van het project VES en de ketenregie gedachte.