Maritime Delta Drecht Cities

Sinds de zomer van 2016 profileren de Drechtsteden zich als de Maritime Delta Drecht Cities. Een van de sterkste maritieme clusters ter wereld met een unieke arbeidsmentaliteit. Tal van wereldspelers als IHC Merwede, Boskalis, Oceanco, Heerema etc. zijn in dit gebied gevestigd. Maritime Delta Drecht Cities is een nieuw merk van DEAL! Drecht Cities. DEAL! is een initiatief van de zes Drechtsteden gemeenten, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) en Havenbedrijf Rotterdam.

DEAL! ondersteunt bedrijven die zich willen vestigen en/of uitbreiden in de Drechtsteden en promoot de regio als optimale vestigingsplaats voor logistieke en maritieme bedrijven. Met Inspiratie is sinds het prille begin zowel strategisch als creatief nauw betrokken bij het vermarkten van dit unieke gebied.