Nextlogic

Sinds 2011 werken zeehaventerminals, depots, barge operators/ inland terminals en rederijen samen met Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat verenigd in Nextlogic aan het efficiënter maken van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. De Nextlogic aanpak is gebaseerd op drie pijlers: neutrale integrale planning, call optimalisatie en performance metingInformatieuitwisseling is de fundering van deze drie pijlers.

 

Met Inspiratie is sinds het prille begin zowel strategisch als conceptueel betrokken bij Nextlogic. Zo stelden we de integrale communicatiestrategieën en jaarplannen op. Ook bedachten wij de naam, ontwikkelden we de branding en ontwierpen & produceerden we alle communicatiemiddelen. Waaronder 3D infograhics, een animatiefilm, de website, factsheets, nieuwsbrieven en presentaties.

loading .....
Load more cases...