Port of Rotterdam

De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa. De haven dankt zijn leidende positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee en de intermodale verbindingen met het achterland van Europa. De jaarlijkse overslag is zo’n 450 miljoen ton. Het havengebied omvat in totaal 12.500 ha en heeft een lengte van ruim 40 kilometer.

Jaarlijks bezoeken circa 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen de haven. Met Inspiratie werkt sinds 2011 met veel passie voor de Port of Rotterdam. Sinds 2015 mogen wij ons preferred supplier noemen.

loading .....
Load more cases...