Waterschap Hollandse Delta

Op de Zuid-Hollandse eilanden beheert Waterschap Hollandse Delta zo’n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades waarvan maar liefst 350 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegen houdt. Naast het versterken, onderhouden en inspecteren van de dijken, zuivert het waterschap ook het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Zuid-Holland-zuid. Met deskundigen zorgen zij voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. In totaal zo’n 1.600 kilometer, meestal door polders en over dijken.