Gebiedsbranding Offshore Valley.

Gebiedsontwikkeling op de kaart in 3D

Met Inspiratie zet Offshore Valley niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk op de kaart. Samen met de gemeente brachten we het gebied, de bebouwing, infrastructuur, beschikbare kavels en panden, voorzieningen en het ontwikkelgebied in 3D in beeld. Deze 3D kaart is een mooi voorbeeld van hoe gegevens uit o.a. het GBKN gecombineerd en aantrekkelijk gevisualiseerd kunnen worden tot een compleet overzicht van de dynamiek in deze havens.