Gebiedsmarketing & positionering Waalhaven.

Focus op nichemarkten

De Waalhaven zit in een competitieve markt. Kijkend naar het aanbod van de Waalhaven, het aanbod van de concurrentie en huidige vraag hebben wij Havenbedrijf Rotterdam geadviseerd te focussen op nichemarkten binnen de PMC’s: Logistiek, Lichte industrie, Maritiem en Port offices.

Twee-sporenstrategie

Op basis van uitgebreid onderzoek bedachten wij een twee-sporenstrategie. De strategie richt zich enerzijds op het beter afstemmen van vraag en aanbod, en anderzijds op het proactief zichtbaar en kenbaar maken van de Waalhaven en de beschikbare terreinen. Voor beiden sporen zijn reeds trajecten opgestart. Met Inspiratie bedacht de gebiedsbranding campagne voor de Waalhaven. Ook werken we aan een acquisitie- en contactstrategie.