InlandLinks Intermodal Route planner & empty depot tool.

Intermodale routeplanner

Empty depot tool

Ongeveer 25% van alle vervoerde containers zijn leeg. Dit vervoer kost veel geld en belast het milieu onnodig. De InlandLinks empty depot tool biedt bezoekers de mogelijkheid een container depot te vinden waar een lege container opgehaald of ingeleverd kan worden.